Chcesz zrezygnować z pożyczki? Czas na odstąpienie od umowy chwilówki

Chwilówki są takimi samymi produktami finansowymi, jak kredyty czy pożyczki z dłuższym okresem spłaty. Z tego też względu, chwilówki „podchodzą” pod prawo o kredycie konsumenckim. Dzięki temu każdy klient parabanku ma możliwość odstąpienia od umowy chwilówki, bez podania przyczyny swojego postępowania. Nawet, jeśli chwilówka została pobrana na okres tak krótki jak 7 czy 14 dni.

Kwestie prawne odstąpienia od zobowiązania

Możliwość odstąpienia od zobowiązania, określa bardzo szczegółowo polskie prawo. Podpierać się możemy następującymi dokumentami:

  • Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

Kiedy mogę odstąpić?

Od chwilówki odstąpić można w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (może to być umowa zawarta przez Internet lub przez telefon). Najlepiej odstąpić od umowy listownie tzn. nadać list z dokumentem potwierdzającym naszą chęć anulowania umowy zobowiązania. Dokument taki powinien nam zostać dostarczony z umową pożyczki lub sposób jego napisania powinien zostać opisany w regulaminie pożyczek danej firmy.

  • Na poczcie wybierzmy list priorytetowy, polecony z potwierdzeniem odbioru; zachowajmy wszelkie dokumenty potwierdzające wysłanie listu
  • Zobowiązującą datą jest data stempla pocztowego, nie zaś data otrzymania listu przez adresata; z tego względu przesyłkę nadać możemy nawet ostatniego, czternastego dnia od dnia zawarcia umowy

Opłaty za odstąpienie od podpisanego dokumentu

Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych strat finansowych przez odstąpienie od umowy pożyczki. Pożyczkodawca musi także zwrócić wszelkie opłaty związane z zawarciem czy wydaniem gotówki, wyjątek stanowią jedynie opłaty administracyjne oraz te przeznaczane na administrację publiczną.

  • W nieprzekraczalnym terminie 30 dni pożyczkobiorca musi oddać pożyczkodawcy całą kwotę pożyczki
  • Dodatkowo kwota pożyczki powiększona jest o oprocentowanie i prowizje naliczane do dnia odstąpienia od umowy
  • Kwota zwracana powiększona może być również o odsetki ustawowe, które nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP

biznesowa rozmowa

Czy prawo to rzeczywiście działa w odniesieniu do chwilówek?

Wszystkie firmy pożyczkowe zmuszone są do przestrzegania powyższych praw. Na stronie każdej z firm pożyczkowych powinien widnieć ogólnodostępny regulamin opisujący możliwość wypowiedzenia umowy. Regulamin taki znajdujemy np. na stronie firmy MiniCredit.pl. Zapisy prawne w 7 punkcie regulaminu jasno określają:

„7.2 Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy lub od poszczególnych umów Pożyczek, w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia. Termin do odstąpienia liczy się od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę Kwoty do wypłaty na rachunku bankowym. W celu odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca przesyła listem poleconym na adres biura Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszej Umowy.”

Poniżej regulaminu znajdujemy również załącznik z przygotowanym dokumentem odstąpienia od umowy. Podobne informacje znaleźć powinniśmy na każdej witrynie firmy pożyczkowej. Jeśli ich nie znajdujemy, możemy wykorzystać to niedopatrzenie firmy w przypadku późniejszych problemów z zaakceptowaniem odstąpienia od umowy.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chcesz zrezygnować z pożyczki? Czas na odstąpienie od umowy chwilówki, 10.0 out of 10 based on 1 rating