Amber Kredyt zmienił się w DailyCredit. Spójrz, jakie są warunki spłaty!

W poprzednim artykule na temat firmy DailyCredit wspominaliśmy o dawnej nazwie marki – Amber Kredyt. Przedstawialiśmy Państwu informacje o pożyczkach, oraz o tym do kogo kierowana jest oferta firmy. Przedstawiliśmy również reprezentatywne kwoty pożyczki w firmie, opinie o niej i możliwe drogi kontaktu. Dzisiaj zaprezentujemy bardziej szczegółowe informacje w zakresie spłat pożyczek i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Amber Kredyt przerodził się w DailyCredit?

Spekulacje na temat zmiany nazwy firmy

Amber Kredyt przedstawia się w chwili obecnej jako DailyCredit i całkowicie zmienił wygląd swojej witryny oraz znaki firmowe. Internauci dość ciekawie spekulują na temat przyczyn tego postępowania. Najbardziej oczywistym scenariuszem wydaje się ten, w którym Amber Kredyt zmienia się swoją nazwę przez aferę Amber Gold, która mogła mocno wpłynąć na wizerunek firmy. Co prawda, Amber Gold w żaden sposób nie było związane z Amber Kredyt, jednak pierwszy człon nazw firm był identyczny i mógł rażąco zaważyć na popularności i rzetelności firmy Amber Kredyt.

W jaki sposób odbywa się spłata pożyczki?

Spłata pożyczki dokonywana jest bezpośrednio na konto firmy DailyCredit w terminach ustalonych w umowie danej pożyczki.

  • Tytuł przelewu musi zawierać numer PESEL pożyczkobiorcy z dopiskiem „numer PESEL Pożyczkobiorcy”
  • Numer rachunku spłaty: 59 1090 1043 0000 0001 1644 1887
  • Dane adresowe firmy:
    MG Finance Sp. z o.o., ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki

Firma zastrzega sobie prawo do możliwości poinformowania i niejako „ponaglenia” pożyczkobiorcy dzień przed planowanym ostatnim dniem spłaty raty pożyczki za pomocą wiadomości tekstowej SMS, telefonicznie lub przez wiadomość e-mail.

DailyCredit to zmieniona nazwa marki Amber. Dlaczego zdecydowano się na rebranding?

DailyCredit to zmieniona nazwa marki Amber. Dlaczego zdecydowano się na rebranding?

Co w przypadku dokonania nadpłaty?

W przypadku nadpłaty wynikającej z błędu klienta, kwota nadpłaty zostaje zwrócona na jego konto.Pobierana zostaje jedynie opłata w wysokości 2,99 zł za zwrot nadpłaty. Jeśli jednak pożyczkobiorca złożył już w firmie wniosek o następną pożyczkę, która zostanie mu przyznana – nadpłata ta zostaje na koncie firmy, jako przyszła wpłata spłaty następnej pożyczki.

Czy mogę przedłużyć pożyczkę w DailyCredit (dawnym Amber Kredyt)?

Firma przewiduje możliwość przedłużenia pożyczkobiorcy terminu spłaty pożyczki. Pożyczkę można przedłużyć o okres 15 dni jeśli właśnie na taki okres została ona pobrana lub analogicznie o następne 30 dni, jeśli właśnie na ten okres spisywano umowę.

  • Wysyłając opłatę na przedłużenie pożyczki w tytule przelewu należy umieścić swój numer PESEL z informacją „numer PESEL Pożyczkobiorcy – przedłużenie umowy pożyczki”
  • Przedłużenie pożyczki wiąże się z podpisaniem umowy przedłużenia pożyczki, która zostanie pożyczkobiorcy wysłana listownie pocztą

Pożyczkę przedłużać można nieograniczoną liczbę razy, zgodnie z regulaminem pożyczek firmy:

Pożyczkobiorca może korzystać z prawa określonego powyżej w § 10 pkt. 1 nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem uprzedniego zapłacenia oprocentowania, prowizji należnych Pożyczkodawcy i MG Finance, oraz kosztów ustanowienia zabezpieczeń za pierwotny okres Umowy Pożyczki.

Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat działalności DailyCredit, dawnego Amber Kredyt!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)